Sužinok kaip veikia VisioGarden3D

Kaip parsisiųsti VisioGarden 3D

 

Kaip veikia Sodinimo mygtukas

 

 

Kaip perkelti objektą į pasirinktą „darbo lauką“

 

 

Kaip piešti vingiuotus takelius, upelius ar pievas

 

 

Kaip veikia Delete

 

Kaip sukurti konkretaus sklypo ribas

 

 

Šiame video matysite kaip atsidarę VisioGarden3D rasite dešimties projektų saugyklą,

kur galėsite įkelti ir išsaugoti bet kurį iš sukurtų projektų

 

 

Šiame video matysite kaip kurti projektus žvelgiant į juos iš „paukščio skrydžio perspektyvos“

 

Parsisiuntę   VisioGarden 3D

 iš https://visiogarden.lt/ svetainėje esančios elektroninės parduotuvės, savo kompiuterio ekrane  matysite

suglaudintą aplanką 7-Zip arba RAR formatu.

Norėdami išskleisti suglaudintą aplanką, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką ir pasirinkite komandą ―

išskleisti vykdomąjį VisioGarden3D aplanką (Extract files, Extract To).

Išskleistame vykdomosios programos aplanke rasite aplikaciją    VisioGarden 3D (žalią laistytuvą).

Atidarykite šią aplikaciją ir kelias sekundes lukterėkite, kol atsidarys programa (atidarymo laikas priklauso nuo jūsų kompiuterio techninių

galimybių),

 

Pasirinkus norimą kalbą, atsidariusiame lange spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje su kairiuoju pelės klavišu,

 

Dabar  jūs jau esate VisioGarden 3D erdvėje, sveiki atvykę!  Čia rasite  ir programos gidą, kuris padės susipažinti su valdymo galimybėmis:

Meniu juostos yra dešinėje ir kairėje ekrano pusėse,

 

Dešinėje pusėje esančioje meniu juostoje mygtukai skirti išsirinkti norimą objektą iš augalų ar kitų sodo elementų

katalogų pagal rūšį, aukštį, dydį, preliminarią kainą ir auginimo sąlygas.

 Atvėrus programos langą matote jį sklype stovinčio žmogaus akimis, taigi galite pradėti

kurti jums patinkančius projektus,  augalų kompozicijas.

 Išbandykite programos galimybes, pasirinkite augalus ar kitus sodo elementus iš katalogų,

esančių dešinėje ekrano pusėje, meniu juostoje,

 

Pasirinkę norimą objektą ir spustelėję jį kairiuoju pelės klavišu,

 

Kai tik pasirinksite norimą „pasodinti“ objektą,  Sodinimo mygtukas, esantis dešiniajame ekrano kampe, apačioje

taps ryškus – tai bus ženklas,kad pasirinktas objektas yra aktyvus, jį galite „sodinti“ į jums patinkančią vietą,

 

Spustelėkite kairįjį pelės klavišą norimoje ekrano vietoje ir atleiskite . Pasirinktas objektas bus „pasodintas“,

 

Jeigu jums užteko vieno „pasodinto“ elemento, tuomet pelės kairiuoju klavišu spustelėkite tą patį Sodinimo mygtuką

jis taps blyškus ir nebedaugins to paties objekto. Tada galėsite rinktis kitą elementą ar tęsti kitą kuriamo projekto veiklą,

 

Jeigu norite į kitą vietą perkelti „pasodintą“ objektą, paspauskite ant jo  kairiuoju pelės klavišu („pagaukite“ jį).

Kai šis pradės linguoti (bus „pagautas“), tai bus ženklas, kad elementą galite perkelti į kitą vietą.

Neatleiskite kairiojo pelės klavišo ir vilkite „pagautą“ objektą į kitą norimą vietą ekrane.

Jei norite ištrinti „pagautą“ objektą, neatleiskite kairiojo pelės klavišo ir spauskite klaviatūroje esantį Delete klavišą,

 

Jei norite „pasodinti“ daugiau augalų ar kitų objektų, tai galite padaryti tuomet, kai yra įjungtas ryškus Sodinimo mygtukas.

Esant žaliam Sodinimo mygtukui, galite pasirinkti norimą objektą iš katalogo ir kairiuoju pelės klavišu

kartoti „sodinimo“ veiksmą tiek kartų, kiek norite padauginti tų pačių objektų,

 

Norėdami baigti vieno objekto „sodinimo“ dauginimo veiksmą, kairiuoju pelės klavišu vėl spustelėkite Sodinimo mygtuką

jis taps nebeaktyvus ( bus tamsus),

 

Jei norite kurti projektą iš didesnių objektų, tokių kaip medžiai, namai, takai, baseinai ar kiti mažosios architektūros elementai,

naudokitės kitu programos langu „žvilgsniu iš paukščio skrydžio“, į kurį galite patekti paspaudę

kairėje ekrano pusėje, meniu juostoje, esantį mygtuką Keisti vaizdą.

Atvėrus šį langą jums bus patogiau „pasodinti“ didesnius objektus ir juos „pasigavus“ pakeisti jų dydį, vietą

ar pasukimo kampą (atsižvelgiant į nustatytas sklypo ribas) arba pamatyti sklypą visu perimetru.

Taip pat bet kada galite vėl spausti mygtuką Keisti vaizdą ir atsidurti „ant žemės“,

Dešinėje ekrano pusėje rasite ir Dirvožemio piešimo mygtuką, kuris skirtas piešti norimus žolės, grunto ar vandens vaizdus.

Rekomenduojame juo naudotis žvelgiant į ekraną  „iš paukščio skrydžio perspektyvos“ (mygtukas Keisti vaizdą).

Jei naudojatės nešiojamu kompiuteriu ir kompiuterio ekrane nematote Dirvožemio piešimo mygtuko,

paspauskite kairiu pelės klavišu ant dešinėje ekrano pusėje esančios katalogų juostos ir neatleidę kairiojo pelės klavišo,

vilkite (kelkite) tą juostą į viršų iki pamatysite Dirvožemio piešimo mygtuką,

 

Paspaudus Dirvožemio piešimo mygtuką, kairėje ekrano pusėje atveriama lentelė, kurioje galite pasirinkti kelias funkcijas:

 uždėti/nuimti varneles nuo mygtukų –  Rodyti piešiamą lauką, Lauko tempimas/sukiojimas/matmenų keitimas.

Norėdami pakeisti piešiamo lauko vietą, dydį, padėtį (atsižvelgiant į pasirinktas sklypo ribas), uždėkite varnelę ant mygtuko

Lauko tempimas/sukiojimas/matmenų keitimas. Kairiu pelės klavišu paspauskite ant piešiamo lauko

ir neatleidę kairiojo pelės klavišo, vilkite (tempkite) jį į norimą vietą.

Jei norite pakeisti piešiamo lauko dydį, padėtį (atsižvelgiant į pasirinkto sklypo ribas), neatleiskite kairiojo pelės klavišo ir

klaviatūroje esančiu Q klavišu pasuksite lauką į kairę 15º kampu, E klavišu – į dešinę 15º kampu,

Z klavišu pasuksite lauką į kairę pusę 0,5º kampu,

X – į dešinę 0,5º kampu, I klavišu lauką pailginsite, U klavišu – sutrumpinsite, N klavišu pastorinsite, M klavišu jį paploninsite.

Pabaigę lauko koregavimą, nuimkite varnelę nuo Lauko tempimo/sukiojimo/matmenų keitimo mugtuko ir

tęskite norimą piešti vaizdą.

Žolės, grunto ar vandens formas pieškite teptuku, kurio storį galite reguliuoti slankiklio pagalba,

 

Kairėje pusėje esančioje meniu juostoje mygtukas Išsaugoti sklypą skirtas išsaugoti sukurtus projektus.

Kiekvieną kartą kurdami projektus, juos išsaugokite bet kuriame iš 10-ies saugojimo langelių.

Išsaugoti projektai numeruojami, o langeliai, kuriuose jau yra išsaugoti projektai, tampa pilkesni – taip lengviau įsiminti,

kiek projektų jau esate sukūrę. Jei norite sukurti daugiau nei dešimt projektų, juos galite išsaugoti tokiu pačiu principu,

 tik jau negalėsite susigrąžinti prieš tai buvusio projekto iš pasirinkto langelio.

Norėdami pamatyti bet kurį vieną iš anksčiau sukurtų ir išsaugotų projektų, spauskite mygtuką  Įkelti išsaugotą sklypą.

Sugrįžus  į anksčiau sukurtą ir išsaugotą projektą, jį galėsite keisti, koreguoti, demonstruoti ir vėl išsaugoti,

 

 

Jei norite ekrane matyti konkretaus sklypo formą (ribas), rinkitės mygtuką Kurti sklypo ribas ir pereikite į

2D erdvę, kurioje lengvais keliais pasirinkimais nustatysite norimus sklypo kontūrus,

 

Perėję į sklypo ribų kūrimo etapą, galite pasirinkti Darbo lauką, artimą turimo ar norimo sklypo dydžiui,

 

Pasirinkitę Darbo lauko mastelį, artimą jūsų sklypo dydžiui, ekrano viršuje ir kairėje  pusėje

matysite liniuotę, kuri padės pažymėti sklypo kraštinių ilgį ir plotį,

 

Norimas sklypo ribas žymėkite kairiu pelės paspaudimu tuose langeliuose, kurie atitinka kuriamo sklypo ribų kraštines.

Įsivaizduokime, kad vienas langelis lygus vienam kvadratiniam metrui.

Pavyzdys: kuriamas sklypas turi skirtingo ilgio kraštines, žiūrint į paveikslėlį žemiau, matome, kad viena kraštinė (pradedant nuo raudono kamuoliuko ir „einant“ pagal laikrodžio rodyklę į viršų) yra ~ 4 metrų ilgio (geltonas kamuokiukas), antras geltonas kamuoliukas yra ties ~ 4,5 metrų ilgio  riba, trečias geltonas kamuoliukas yra pažymėtas ties ~ 3,9 metrų ilgio riba, ketvirtas kamuoliukas yra ties ~ 13 metrų riba, penktas geltonas kamuoliukas yra ties ~ 6 metrų ilgio riba, šeštas geltonas kamuoliukas yra ties ~ 11,5 metrų ilgio riba.

Tokiu būdu  kamuoliukus naudojant kaip kuoliukas sklypo ribų pažymėjimui,  galima sukurti įvairių formų sklypo ribas,

 

Pažymėjus sklypo ribas kamuoliukais, spauskite mygtuką Generuoti ribas

ir Jums automatiškai bus sugeneruotos sklypo ribos. Jei šis sklypo kontūras tinkamas, spauskite mygtuką Grįžti į 3D sklypą.

Tačiau jei norite dar kartą pakeisti sklypo ribas, spauskite kairėje ekrano pusėje esantį mygtuką Viską ištrinti.

Ribos bus panaikintos ir vėl galėsite kurti naujas sklypo ribas kairiu pelės klavišu žymėdami  langelius, kuriuose atsiras kamuoliukai

(kuoliukai), žymintys sklypo kraštinių susikirtimo vietas,

 

Jei dabar ekrane matote sklypo kontūrą, kuris panašus į turimo/ norimo sklypo plano vaizdą, spauskite mygtuką

Grįžti į 3D sklypą ir tęskite kūrybinį procesą 3D erdvėje,

 

Sugrįžus į 3D erdvę, spauskite pelės klavišą bet kurioje ekrano vietoje ir tęskite savo svajonių projektą,

 

Sugrįžę į 3D erdvę, matysite tą sklypo formą ir ribas, kurį patys sugeneravote, iš „paukščio skrydžio perspektyvos“ (iš viršaus).

Toliau galite tęsti kūrybos procesą, arba

 

 galite paspausti mygtuką Keisti vaizdą ir tęsti pradėtą darbą kitame ekrano lange

lyg stovėtumėte „ant žemės“,

 

Jei norite sužinoti kiek objektų galite „susodinti“ ar „nutiesti“ viename kvadratiniame žemės metre, uždėkite varnelę

 ant mygtuko Mastelio linijos, žvelgdami į ekraną iš „paukščio skrydžio perspektyvos“ (iš viršaus).

Ekranas taps suliniuotas į langelius, o viršuje ir dešinėje ekrano pusėje atsiras liniuotės, kurios parodys,

kiek kvadratinių metrų žemės yra pavaizduota viename langelyje.

Susodinę pasirinktus objektus į langelį, galėsite sužinoti kiek vienetų rekomenduojama sodinti realiai

į vieną ar kelis kvadratinius metrus žemės, priklausomai nuo mastelio dydžio (pvz. nustačius mastelio dydį kas vieną metrą,

matysite kiek vienetų objektų galite sutalpinti į jį, atsižvelgdami į augalų dydžio charakteristikas).

Kiekvieno objekto plotį ir ilgį rasite kataloge prie jo charakteristikos.

Mastelio dydį galite reguliuoti pelės ratuko pasukimu ir nustatyti norimą kvadratinių metrų skaičių viename langelyje,

 

 

Sukūrus projektą ir norint sužinoti kiek ir kokių objektų yra projekte bei sužinoti preliminarias kainas, spauskite mygtuką

Skaičiuoti objektus ir kompiuterio ekrane pamatysite sąrašą objektų, esančių sukurtame projekte,

 

Norėdami išsaugoti sukurto projekto nuotraukas, spauskite mygtuką Išsaugoti vaizdą.

 Sukurti vaizdai bus išsaugoti naujai sukurtame aplanke, esančiame VisioGarden3D vykdomojoje programoje.

Norėdami išsaugoti sukurto projekto pasirinktų objektų sąrašą, spauskite mygtuką Išsaugoti sąrašą.

Sąrašas bus išsaugotas tame pačiame aplanke,

 

Norėdami rasti informaciją apie vieno ar kito mygtuko panaudojimo galimybes,

naudokitės mygtuku Informacija,

 

Jei norite pakeisti pasirinktų objektų aukščio pozicijas (juos pakelti ar nuleisti) paspauskite kairiuoju pelės klavišu

pasirinktą objektą („pagaukite“ jį) ir nepaleiskite, tada  koreguokite jo aukštį A/S /D klavišais.

 A klavišu pakelsite objektą į pageidaujamą aukštį, S klavišu nuleisite objektą, o D klavišu grąžinsite objektą į pradinę padėtį.

Norėdami pakeisti pasirinkto objekto padėtį, dydį, naudokitės klavišais Q, E, Z,X, U, I , N M.

Paspauskite kairiu pelės klavišu ant norimo objekto („pagaukite“ jį) ir  nepaleiskite, tada su klavišu Q pasuksite objektą į kairę 15º kampu,

E klavišu – į dešinę 15º kampu, Z klavišu pasuksite objektą į kairę pusę 0,5º kampu,  X – į dešinę 0,5º kampu.

Klavišu I objektą pailginsite, U klavišu – sutrumpinsite, N klavišu pastorinsite, M klavišu jį paploninsite,

 

Šiaudinė skrybėlė žymės vietą, kurioje jūs esate. Jeigu norite matyti vieną ar kitą objektą detaliau,

artinti ar tolinti vaizdą, naudokitės pelės ratuku.

Linkime kūrybinės sėkmės!