TAISYKLĖS, SUSIJUSIOS SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJAVIMO PASLAUGŲ PARDAVIMU JUMS

Bendrosios nuostatos

Šios programinės įrangos licencijavimo paslaugų pardavimo taisyklės nustato galutinio vartotojo (toliau – Galutinis vartotojas), įsigyjančio programinės įrangos licenciją vienos iš VisioGarden 3D sodo dizaino programos versijų: Programos licenciją A arba Programos licenciją B arba Programos licenciją C arba Programos licenciją D (toliau – Programinė įranga), www.visiogarden.lt tinklalapio elektroninėje parduotuvėje ir VisioGarden  (toliau – Paslaugos teikėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

Naudotojo paskyra

Jei norite įsigyti Programinės įrangos licencijavimo paslaugą,/as ir valdyti informaciją, susijusią su šia paslauga: peržiūrėti naujausius užsakymus, redaguoti registracijos ir pristatymo el.pašto adresus, keisti slaptažodį ir kitus paskyros duomenis, Jums reikės www.visiogarden.lt tinklalapyje sukurti savo paskyrą ir atlikti registracijos procesą pateikiant informaciją, kurios reikalaujama galiojančioje registracijos formoje. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų paskyros informacija ir slaptažodis liktų konfidencialūs, ir už visą veiklą, vykdomą savoje paskyroje.

Pinigų grąžinimas

Prieš įsigyjant Programinę įrangą, PRIVALOTE atsisiųsti nemokamą Programos licencijos D (demonstracinę) versiją, atitinkančią Jūsų kompiuterio techninius parametrus ir išmėginti programą bei įsitikinti ar viskas gerai veikia.

Tik įsitikinus, kad Programinė įranga (nemokama demonstracinė versija) Jūsų kompiuteryje veikia nepriekaištingai, galite pasirinkti kitą Programinės įrangos versiją.

Atlikus mokėjimą už Programinę įrangą (Programos licenciją A arba Programos licenciją B arba Programos licenciją C), PINIGAI NĖRA GRĄŽINAMI.

Programinės įrangos licencijavimo paslaugų sudarymo momentas

Programinės įrangos licencijavimo paslauga laikoma suteikta nuo to momento, kai Galutinis vartotojas www.visiogarden.lt tinklalapio elektroninėje parduotuvėje suformavo prekių krepšelį ir susipažinęs su Programinės įrangos licencijavimo paslaugų pardavimo taisyklėmis, Privatumo politikos taisyklėmis, naudojimosi sąlygomis ir galutinio programinės įrangos vartotojo licencinės sutarties sąlygomis, paspaudžia mygtuką Užsisakyti/Apmokėti

Užsisakius nemokamą Programos D (demonstracinę versiją) arba gavus apmokėjimą už Programinės įrangos (Programos licenciją A arba Programos licenciją B arba Programos licenciją C) versiją, Programinė įranga Jums bus pristatoma pateikiant atsisiuntimo nuorodą Jūsų nurodyto el.pašto adresu arba www.visiogarden.lt esančioje paskyroje, susijusioje su Jūsų užsakymu.

Galutinio vartotojo pareigos ir teisės

Galutinis vartotojas prieš įsigydamas bet kurią Programinės įrangos (Programos licenciją A arba Programos licenciją B arba Programos licenciją C) versiją, privalo atsisiųsti nemokamą Programos licenciją D (demonstracinę) versiją, ją išbandyti ir įsitikinti, ar ji tinkamai veikia kompiuteryje.

Paslaugos teikėjo pareigos

Paslaugos teikėjas privalo pateikti visą reikalingą informaciją apie Programinę įrangą po visiško apmokėjimo už paslaugą. Paslaugų teikėjas privalo laikyti paslaptyje visus Galutinio vartotojo duomenis (elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją).

Baigiamosios nuostatos

Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu gali pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo tinklalapio elektroninėje parduotuvėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės elektronine parduotuve ar perkate joje siūlomas licencijavimo paslaugas. Licencijavimo paslaugos šiose Taisyklėse reiškia bet kokios paslaugos, kurias galima Užsisakyti ar už kurias galima Apmokėti naudojantis www.visiogarden.lt esančia elektronine parduotuve.

Šios taisyklės neriboja Galutinio vartotojo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visi nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

WWW.VISIOGARDEN.LT TINKLALAPYJE ESANČIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VISIOGARDEN 3D SODO DIZAINO PROGRAMA IR JOS VERSIJŲ PROGRAMOS LICENCIJA A, PROGRAMOS LICENCIJA B, PROGRAMOS LICENCIJA C, PROGRAMOS LICENCIJA D  NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

 

 1. Programinė įranga VisioGarden 3Dsodo dizaino programa ir jos versijos Programos licencija A, Programos licencija B, Programos licencija C, Programos licencija D (toliau – Programinė įranga), kurią, kartu su pasirinkta versija, galima atsisiųsti iš visiogarden.lt tinklalapyje esančios elektroninės parduotuvės, priklauso VisioGarden.
 2. Programinė įranga Jums yra licencijuojama, o ne parduodama, vadinasi, Jūs galite nusipirkti šios programinės įrangos licenciją. Programinę įrangą saugo autorių teisių įstatymai, tad ją galite naudoti tik Jūs, jei sutinkate su Galutinio programinės įrangos vartotojo licencinės sutarties terminais ir sąlygomis.
 3. Naudoti, atkurti arba platinti šią Programinę įrangą kitaip nei numato Galutinio programinės įrangos vartotojo licencinė sutartis yra griežtai draudžiama ir tai gali užtraukti civilines bei baudžiamąsias sankcijas.
 4. Norėdami atsisiųsti Programinę įrangą, turite būti Galutinis vartotojas, bet ne Programinės įrangos perpardavėjas.
 5. Programinę įrangą galima atidaryti naudojant internetinę naršyklę tuo metu, kai esate prisijungę prie interneto. Norėdami atidaryti programą, turite pasirinkti kompiuterio (į kurį norėsite atsisiųsti VisioGarden 3D programos versiją) programinės įrangos ir monitoriaus techninius parametrus. Ši Programinė įranga gali būti atidaryta ir naudojama tuomet, kai atitinka šiuos Windows 10, Windows 8 arba Mac OS techninius parametrus   :

                                Windows 10, 8

Mac OS (atsiprašome, šiuo metu neturime Programinės įrangos, pritaikytos Mac OS)
Kompiuterio programinė įranga 32 – bit Windows versija 64 – bit Windows versija Safari, QuickTime 5.0
Monitoriaus raiška 1366×768 1366×768 1440×900
1600×900 1600×900 1920×1080
1920×1080 1920×1080

6. Atsisiųsdami Programinę įrangą, Jūs sutinkate su visomis išvardintomis sąlygomis: visiogarden.lt tinklalapyje esančiomis Privatumo politikos taisyklėmis, Licencijavimo paslaugų pardavimo taisyklėmis, Naudojimosi sąlygomis, Galutinio programinės įrangos vartotojo licencinės sutarties sąlygomis, Programinės įrangos siūlomais trimatės erdvės modelių, jų atspalvių, pavadinimų, charakteristikų vertinimais.

GALUTINIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

Pagal šią Galutinio programinės įrangos vartotojo licencinę sutartį (toliau ― Sutartį), sudarytą tarp VisioGarden ir Jūsų ― fizinio ar juridinio asmens (toliau ― Jūs arba Galutinis vartotojas), Jūs turite teisę naudoti šią Programinę įrangą taip, kaip nurodytą Sutarties sąlygose.

Tai yra ne Pardavimo, o Galutinio vartotojo licencinių teisių sutartis, pagal kurią Programinė įranga ir visos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui leidžiama padaryti pagal šią Sutartį, nuosavybės teise priklauso VisioGarden.

Prieš atsisiųsdami Programinę įrangą ir spustelėję mygtuką Aš perskaičiau ir sutinku su tinklalapio taisyklėmis bei sąlygomis, patvirtinsite, kad susipažinote ir sutinkate ir su šios Sutarties sąlygomis.

SUTARTIES SĄLYGOS:

 1. Programinę įrangą galite atsisiųsti ir ja naudotis nekomerciniais tikslais ― gavus atsisiuntimo nuorodą ir/ar licencijos/jų raktą/us iš www.visiogarden.lt tinklalapyje esančios elektroninės parduotuvės ir tik asmeniniam naudojimui, su sąlyga, kad:
 2. a) nepanaikinsite ir nepakeisite Programinės įrangos turinio, funkcionalumo, vaizdų, pavadinimų, simbolių, ir kt., siejamų su Programine įranga, kuriuos saugo prekių ženklų ar dizaino autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės;
 3. b) naudosite Programinę įrangą tik teisėtiems tikslams.
 4. Programinės įrangos turinio ar bet kurios Programinės įrangos dalies negalima platinti, atgaminti, keisti, perduoti, perdirbti, pakartotinai siųsti arba naudoti viešiesiems arba komerciniams tikslams be išankstinio raštiško VisioGarden leidimo.
 5. Programinei įrangai, įskaitant ir papildomus duomenis bei jų sukurtą turinį, visiems failams, vaizdinei medžiagai (toliau – Medžiaga) taikomos Sutarties sąlygos.
 6. Programinės įrangos pavadinimas, logotipas, Medžiagos ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso VisioGarden ir šia Sutartimi jums neperduodamos. Medžiagos negalima parduoti, dekompiliuoti, suskaidyti, išardyti ar kitaip keisti į žmogui suprantamą formą. VisioGarden bet kuriuo metu gali nedelsdama panaikinti Sutarties galiojimą apie tai pranešdama arba nepranešdama. Sutarties panaikinimo atveju privalėsite sunaikinti visą Medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant, iš Programinės įrangos gautą medžiagą ir visas jų kopijas.
 7. VisioGarden ir bet kuri kita šalis, dalyvaujanti gaminant arba pristatant Programinę įrangą, neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokią žalą Jūsų kompiuterio įrangai arba kitam turtui,  arba už virusus, kurie gali užkrėsti Jūsų kompiuterio įrangą arba kitą turtą, dėl to, kad naudojotės Programine įranga ir parsisiuntėte Medžiagą, duomenis, tekstą, vaizdus, garso ar vaizdo medžiagą ar kt.
 8. Visi pranešimai arba Medžiaga, kuriuos Programinės įrangos būdu sukuriate ar perduodate elektroniniu paštu arba kitu būdu, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus, idėjas, grafiniuos piešinius ir pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialia ir nepatentuota informacija. Tačiau visai iš Jūsų gaunamai asmeninei informacijai taikoma privatumo politika. Visai informacijai, kurią perduodate arba siunčiate, taikoma sava privatumo politika ir ši informacija tampa VisioGarden išskirtine nuosavybe, o visa informacija arba jos dalis gali būti naudojama bet kuriuo metu ir bet kuriuo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, jos atkūrimu, atskleidimu, perdavimu, skelbimu, transliavimu ir siuntimu. Be to, VisioGarden gali laisvai naudotis Jūsų sukurtoje ar kitu būdu perduodamoje informacijoje esančiomis idėjomis, koncepcijomis, pažangiąja patirtimi arba metodais bet kuriuo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, kurti, gaminti ir parduoti produktus pasinaudodamas šia informacija.